ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η προσφορά θα υποβληθεί αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης πλατφόρμας έως τη Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ., ενώ πρέπει να κατατεθούν και με φυσικό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας μέχρι τις 14:30 της ίδιας ημέρας (βάσει οδηγιών της Πρόσκλησης).

Δείτε περισσότερα εδώ.