ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα υποβάλλονται υπ’ όψιν του Τμήματος Προμηθειών σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου έως την Τετάρτη 25/01/2023 και ώρα 14:00.

Δείτε περισσότερα εδώ.