ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ θα κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους στο iSupplies, έως τις 14:30 την ίδια ημέρα Τρίτη 28/02/2023, στο Πρωτόκολλο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, συνυποβάλλοντας δείγμα του προϊόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.