ΑΝΑΡΤΗΣΗ :
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή ΜΕ COORIER
KAI ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2020 ΚΩΔΙΚΟΙ 101 : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 102 : ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 23/09/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/10/2020.

ΠΙΝΑΚΕΣ
101 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ 1
102 ΥΕ ΒΟΗΘ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ.ΒΟΗΘ. ΕΡ.
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Σ0Χ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Σ0Χ 1
ΣΟΧ1 ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ