Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

ismart

Home/ismart

About ismart

This author has not yet filled in any details.
So far ismart has created 524 blog entries.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (320) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (194) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (277) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 12/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (320) ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΚΑΙ Β) ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (194) ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ (Κ.Κ.Μ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Γ) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (142) ΙΜΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΚΜ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (277) ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ Ε) ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΧΩΡΟΥΣ : ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (8), ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ 5ΟΥ (3), ΜΕΝΝ 5ΟΥ (2) ΜΜΜΟ (2), SARS (1), ΜΕΘ (1), ΜΕΘ COVID 2019 (1), ΜΗΝ (4), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (3), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΩΜΙΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΩΜΙΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΚΕΓΚΥΣΤΡΩΝ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΡΜΙΚΟ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ) ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ- ΙΣΟΓΕΙΟ- 1Ο-3Ο ΚΑΙ 7Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΩΝ ΚΕΓΚΥΣΤΡΩΝ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΡΜΙΚΟ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Ζ.Ν.Χ) ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ- ΙΣΟΓΕΙΟ- 1Ο-3Ο ΚΑΙ 7Ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου

Tίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς [...]

2021-03-12T13:50:26+02:0012/03/2021|Διαβουλεύσεις|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ PAPYROS ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ PAPYROS ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Δείτε περισσότερα εδώ.