Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

About ismart

This author has not yet filled in any details.
So far ismart has created 869 blog entries.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο9/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο9/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ.

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3 Αρχείο Νο4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.144)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 25426/08-11-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001- 2015, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ Ν.Β., ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Από την ανάρτησης της πρόσκλησης στο [...]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.150)

Δείτε περισσότερα εδώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.150)

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top