Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επαναδιατυπωμένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για τέσσερις (4) ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 09-09-2015 10:00 έως 13-09-2015 10:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’ όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 210 7797649. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο