Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια προμήθεια αντιδραστηρίων για ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων με την αυτοματοποιημένη μέθοδο Πολυπλεκτική (multiplex) PCR για περιπτώσεις λοιμώξεων κεντρικού νευρικού συστήματος ανώτερου και κατώτερου συστήματος αρθρικού υγρού, γαστεντερικού συστήματος και από θετικές αιμοκαλλιέργειες.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για δέκα πέντε (15) ημέρες ήτοι από 27/07/2023 έως 11/08/2023.
Η διαβούλευση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και μπορεί να γίνει αναζήτησή της, με τον μοναδικό κωδικό 23DIAB000026945
Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης τα καταχωρηθέντα σχόλια γίνονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής σχολίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.