Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Ειδικών Πρωτεινών Με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για δύο (2) εβδομάδες από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 21-04-2016 10:00 έως 05-05-2016 10:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’ όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο