Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ραμμάτων.Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι από 03-05-2017 έως και 09-05-2017. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου 213 2013147, 213 2013152.

Συνημμένο Αρχείο