Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Ιατρικά Αέρια εν όψει της προκήρυξης σχετικής διακήρυξης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 13/07/2015 13:00 έως 20/07/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email:f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 242, 213 2013 147.

Συνημμένο Αρχείο