Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια τους είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας εν όψει της προκήρυξης σχετικής διακήρυξης. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ήτοι από 24/10/2015 έως 02/11/2015 15:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο