ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ:
«Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ»

Ντολόρες Πρωταγόρα-Λιανού
Αναπληρώτρια Διευθύντρια
«Α» Παιδιατρικού Τμήματος
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι προστριβές μεταξύ παιδιών αποτελούν φυσιολογικό, αποδεκτό φαινόμενο στα πλαίσια ισορροπημένων, ισότιμων σχέσεων. Όμως όταν ένα άτομο εκτίθεται επανειλημμένα και για μακρό χρονικό διάστημα σε αρνητικές πρακτικές εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων άλλων μιλάμε για εκφοβισμό, «bullying» κατά την αγγλική ορολογία . Σε αυτές τις περιπτώσεις:

  • Δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Εμπλέκεται κάποιο επιβλητικό, επιθετικό άτομο (ή άτομα) κι άλλο άτομο το οποίο αδυνατεί να αμυνθεί.
  • Συνήθως δεν προκαλείται από το θύμα
  • Η επίθεση είναι εσκεμμένη και έχει σκοπό να προκαλέσει οδύνη