ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 06/02/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/03/2019.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΤΗΛ.: 2132013099, 2132013155