ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών iSupplies έως 21/04/2023 και ώρα 12:00 μ.μ. ενώ θα κατατεθούν και με φυσικό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως τις 14:30 της ίδιας ημέρας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρόσκλησης.

Δείτε περισσότερα εδώ.