ΣΤΙΣ 28/09/2018 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2017 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/10/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/10/2018.