Σε Β΄Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Απολυμαντικών και Καθαριστικών.Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για 4 μέρες από την ανάρτηση της,ήτοι από 15/2 εώς και 18/2.Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεμοιοτυπία,στον αριθμό 213 2013 118.Πληροφορίες Ι.Κίτσιου τηλ.:213 2013147,213 2013152

Συνημμένο Αρχείο