Τίθενται σε β΄διαβούλευση οι Τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου για τρεις (3) ημέρες, από 07/05/2019 έως 09/05/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο