Σε Β΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Ραμμάτων. Η Διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης,ήτοι από 08-06-2017 εώς και 12-06-2017. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: i.kitsiou@paidon-agiasofia.gr ,ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα υπογραφής ή σάρωσης του ενυπόγραφου εγγράφου, στον αριθμό 213 2013118, υπ’ όψιν κας Ιωάννας Κίτσιου.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Ι.Κίτσιου τηλ. 213 2013147-152

Συνημμένο Αρχείο