Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης:

 

Προϊστάμενος Τμήματος: Κομινάκης Γιώργος
 

Τηλέφωνα: 213 2013678 & 213 2013676
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g.kominakis@paidon-agiasofia.gr

 

Προσωπικό τμήματος:

 

Αργυροπούλου Αικατερίνη
Σταμουλτάς Χρήστος
Κυριακουλέας Ανδρέας

Τηλέφωνα: 213 2013676 & 213 2013677

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tmimapliroforikis@paidon-agiasofia.gr

 

Το Νοσοκομείο Παίδων “ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” υποστηρίζεται από ένα ενιαίο ολοκληρωμένο Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.   (ERP, LIS, Νοσηλευτικός Φάκελος, Ιατρικός Φάκελος, MIS).

Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη για την τοποθέτηση-συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου ,καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των Δικτυακών Υποδομών.