ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Γιάννης Παύλου

Τηλ.: 210-7759169, Fax: 210-7798088

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: yannispavlou@paidon-agiasofia.gr