ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Ιωάννης Αναστασόπουλος

ΤΗΛ:

Ηλεκτρονική διεύθυνση :