Διευθύντρια Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας:
Τηλέφωνα:213 2013717 & 213 2013116

Θέση: Πέτρινο Κτίριο ( 1ος όροφος )