Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Τζάγκα Αθηνά
Τηλέφωνα: 213 2013232 & 213 2013145
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: a.tsagka@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Πέτρινο Κτίριο ( Ισόγειο )

 

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:
- Τμήμα Οικονομικού
- Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης
- Τμήμα Διατροφής
- Αυτοτελές Γραφείο Ιματισμού
- Αυτοτελές Γραφείο Επιστασίας