Προϊσταμένη Γραφείου:
Τηλέφωνα: 213 2013574
Θέση: Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας ( 1ος όροφος )

 

Το Γραφείο Ιματισμού είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανομή, την επιδιόρθωση και την καθαριότητα του ιματισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και του ιματισμού για την εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων.