Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών: Σκλαβενίτη Κωνσταντίνα

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:k.sklaveniti@paidon-agiasofia.gr
Θέση: Πέτρινο Κτίριο ( 1ος όροφος )

 

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:
- Τμήμα Προσωπικού
- Τμήμα Κίνησης Αρρώστων
- Τμήμα Γραμματείας
- Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
- Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας
- Τμήμα Παραϊατρικών Επαγγελμάτων ( Τεχνολόγων )