Προϊστάμενος Τμήματος:
e-mail:
Τηλέφωνα: 213 2013043
Ώρες Λειτουργίας: 07:00 -14:30
Θέση: Κεντρικό Κτίριο ( Ισόγειο )

 

Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων έχει την γραμματειακή υποστήριξη των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
Ευθύνεται παράλληλα με το 1535 για το κλείσιμο ραντεβού των πρωινών και απογευματινών ιατρείων (ανά δίμηνο στα πρωινά και ανά τετράμηνο στα απογευματινά ιατρεία βάσει προγράμματος).