Σε 6η Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών & Μικροβιολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό, λόγω εκ παραδρομής διαγραφής στην παρ. 2, στον αναλυτή που αφορά το Αιματολογικό Τμήμα (Τ.Α.Ο.) του στοιχείου “Άωρα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς”. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τέσσερεις ημέρες από 20/05/2016 έως 25/05/2016 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147-242

Συνημμένο Αρχείο