Σε B’ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων και Ειδικών Πρωτεινών Με Συνοδό Εξοπλισμό για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 01-07-2016 11:45 έως 07-07-2016 15:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’ όψιν κας Μαρίας Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail : promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242.

Συνημμένο Αρχείο