Τίθενται σε διαβούλευση οι τροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Ιατρικά Αέρια. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 24/12/2015 έως 30/12/2015. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία υπ’ όψιν κας Λαμπρίδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο