Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι προδιαγραφές για την Προμήθεια ενός αυτόκαυστου κλιβάνου αποστείρωσης τύπου Β για το Οδοντιατρικό Τμήμα. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία βδομάδα, από την επομένη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 9-12-2015 έως 15-12-2015 και ώρα 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: v.chisiroglou@ paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με Fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρξει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213 2013 147, 213 2013 152. (ΝΕΟ)

Συνημμένο Αρχείο