Σε συνέχεια της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας, τροποποιούνται αυτές ως προς την προδιαγραφή (2) Ειδικοί Όροι, Τεχνικές Προδιαγραφές Φίλτρων Κατακράτησης Λευκών Αιμοσφαιρίων από Συμπυκνωμένα Αιμοπετάλια.

Τίθενται σε διαβούλευση οι τροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους Εργαστηριακά Φίλτρα Αιμοδοσίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια πέντε (5) ημέρες από την επόμενη μέρα της ανάρτησης ήτοι από 11/12/2015 έως 15/12/2015. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιτυπία υπ’ όψιν κας Λαμπρίδου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο