Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Διαφόρων Ιατρικών Οργάνων – Συσκευών μηχανημάτων (σετ κάθαρσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για ένα έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από τν επόμενη μέρα της ανάρτησης, ήτοι από 28/07/2015 13:00 έως 04/08/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο