Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Εργαστηριακών Σωληναρίων Αποστειρωμένων και μη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επομενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 20/11/2015 13:00 έως 26/11/2015 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr , ενώ θα πρέπει να σταλούν και με fax στον αριθμό: 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213 2013 147, 213 2013 242.

Συνημμένο Αρχείο