Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για μία εβδομάδα, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 20-11-2015 έως 26-11-2015 και ώρα 14:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: v.chisiroglou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με Fax στον αριθμό 213 2013 118 σε περίπτωση που δεν υπάρσει η δυνατότητα σκαναρίσματος του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213 2013 147, 213 2013 152. (ΝΕΟ)

Συνημμένο Αρχείο