Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια Συσκευών Εγχύσεως (Μικροσταγόνων – Μεγαλοσταγόνων) για ένα (1) έτος. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε σχόλια για μια εβδομάδα από την ημέρα ανάρτησής τους, ήτοι από 23-01-2018 08:00 έως 30-01-2018 08:00. Στην περίπτωση υποβολής σχολίων αυτά θα αποσταλούν ενυπόγραφα υπ’ όψιν κ. Ζαφειροπούλου, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: promithies@paidon-agiasofia.gr, όσο και μέσω τηλεομοιοτυπίας στο νούμερο 213 2013118. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213 2013147, 213 2013152, 213 2013242. (NEO)

Συνημμένο Αρχείο