Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια εγχύσιμου βιοϋλικού για την ενδοσκοπική διόρθωση της κυστεοουρικής παλινδρόμησης. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή σε ενυπόγραφα σχόλια για επτά (7) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι από 12-01-2018 έως και 18-01-2018, τα σχόλια θα στέλνονται στο email: a.evmorfopoulou@paidon- agiasofia.gr, ενώ θα πρέπεθι να σταλούν και με τηλεομοιοτυπυπία στον αριθμό 213 2013 118

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ευμορφοπούλου τηλ. 213020130147 & 213 2013 152

Συνημμένο Αρχείο