Σε γ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τροποποιημένες για τη προμήθεια Ασκών Πλαστικών Συλλογής Αίματος, ως προς το σημείο 4 των Γενικών Προδιαγραφών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 06/12/2018 έως 13/12/2018 13:00. Τα σχόλια θα στέλνονται στο e-mail: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr ψηφιακά υπογεγραμμένα. Πληροφορίες Φ. Λαμπρίδου τηλ. 213 2013 147-242.

Συνημμένο Αρχείο