Σε β΄διαβούλευση τίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε σχόλια για επτά (7) ημέρες από 04/02/2019 έως 12/02/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη δνση: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 213 2013 147, -242

Συνημμένο Αρχείο