Παράταση κατάθεσης σχολίων: Τίθεται σε β΄διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν γένη. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια για τρεις μέρες, δηλαδή από 18/09/2018 έως και 25/09/2018. Τα σχόλια θα αποστέλλονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr Τηλ. επικοινωνίας: 23132013147-242.

Συνημμένο Αρχείο