Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διακηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών

Home/Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις/Συνοπτικοί Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών
Διακηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών2020-09-18T09:19:24+02:00
1910, 2020

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

19/10/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσώτερα εδώ.

910, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6), ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2), ΚΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΕΜΕΙΟ (4), ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (1), ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ (1), ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ (1), ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (1), ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (1) ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΕΙΟΥ (1)

09/10/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

710, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο30/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ( ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ) ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

07/10/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

710, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο29/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ Νο2 ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΦθΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

07/10/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

110, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο28/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΤΜΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

01/10/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1809, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 27/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

18/09/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1809, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ

18/09/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1709, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17/09/2020|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1609, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 31/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

16/09/2019|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ημερομηνία Λήξης προσφορών : Δευτέρα 23-09-2019 ώρα 10:00 π.μ. Συνημμένο [...]