Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις2022-02-14T14:57:28+02:00
111, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «εξετάσεων ταυτοποίησης μικροοργανισμών και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής με συνοδό εξοπλισμό τεχνολογίας τύπου φασματομετρίας μαζών (MALDI-TOF MS) για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο για τρία έτη (3) έτη»

01/11/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

510, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος

05/10/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

2009, 2023

Δημόσια Β’ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

20/09/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

1809, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»

18/09/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές για την [...]

2807, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη

28/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για ανίχνευση λοιμογόνων παραγόντων με την αυτοματοποιημένη μέθοδο Πολυπλεκτική (multiplex) PCR για περιπτώσεις λοιμώξεων κεντρικού νευρικού συστήματος ανώτερου και κατώτερου συστήματος αρθρικού υγρού, γαστεντερικού συστήματος και από θετικές αιμοκαλλιέργειες.

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια εξετάσεων για την ανάλυση αερίων αίματος με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» για χρονική διάρκεια τριών (3) ετών.

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2707, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων αυτόματης ανοσοϊστοχημείας autoIHC/ISH με συνοδό εξοπλισμό για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο για δύο (2) έτη

27/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

1407, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών πλασμαφαίρεσης αιμαφαίρεσης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για δύο (2) έτη.

14/07/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια [...]

2906, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Βαλβίδων Υδροκεφάλου και λοιπών υλικών Νευροχειρουργικής Κλινικής για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους

29/06/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

2906, 2023

Δημόσια Β΄ Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό α) για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση αντισωμάτων κατά λοιμογόνων παραγόντων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας σε monotest και β) για την ανίχνευση αντιγόνων λοιμογόνων παραγόντων με την μέθοδο ανοσοφθορισμού σε κάρτα με αυτοματοποιημένο ανοσοενζυμικό αναλυτή, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.

29/06/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Β΄Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

102, 2023

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό α) για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση αντισωμάτων κατά λοιμογόνων παραγόντων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας σε monotest και β) για την ανίχνευση αντιγόνων λοιμογόνων παραγόντων με την μέθοδο ανοσοφθορισμού σε κάρτα με αυτοματοποιημένο ανοσοενζυμικό αναλυτή, για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών.

01/02/2023|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

1107, 2022

Α΄ Δημόσια Διαβούλευση – Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων κάθαρσης αιμοποιητικών μοσχευμάτων με συνοδό εξοπλισμό και κιτ δημιουργίας κυτταρικών σειρών για εξατομικευμένη θεραπεία συμβατά με υπάρχον εξοπλισμό (prodigy)

11/07/2022|Διαβουλεύσεις|

Σε Α ΄ Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για [...]

306, 2022

Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφια» για χρονική διάρκεια δυο (2) ετών

03/06/2022|Διαβουλεύσεις|

Σε Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη [...]

Go to Top