Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Πρόσληψη Προσωπικού

Πρόσληψη Προσωπικού2020-09-18T09:27:38+03:00
807, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-06-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.21)

08/07/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

507, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘOΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-6-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.21)

05/07/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1706, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-06-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.22)

17/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1306, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-6-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.22)

13/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1006, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.147)

10/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

706, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ( ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.147)

07/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2212, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.145)

22/12/2023|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2112, 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ( ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.145)

21/12/2023|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top