Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διακηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών

Διακηρύξεις Συνοπτικών Διαγωνισμών2020-09-18T09:19:24+03:00
405, 2023

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ. 9291/27-04-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (HOCL) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €30.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η €37.200,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

04/05/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

205, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ. 9291/27-04-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ (HOCL) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €30.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η €37.200,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

02/05/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2403, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΩΝ, ΙΚΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΙΜΙΚΩΝ, ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΑΝΑΛΥΤΗ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

24/03/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

202, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ. ΕΞΕ-2349/01-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗ (ΣΚΟΡΑΜΙΔΟΦΑΓΟΥ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΜΜΟ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €8.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €9.920,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.24%.

02/02/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

202, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ. ΕΞΕ-2346/01-02-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΣΥΜΦΟΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ), ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €3.500,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ή €4.340,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.24%.

02/02/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

202, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ (EVAPORATOR) ΤΟΥ ΝΟ1 ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ MCQUAY ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

02/02/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2401, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ.ΠΡΩΤ. ΕΞΕ-24258/2022/20-01-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ €4.500,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η €5.580,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%

24/01/2023|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1912, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Aρ.πρωτ. ΕΞΕ-27935/16-12-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Α) ISO 9001: 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Β) ISO 9001: 2015 ΚΑΙ ISO 15189 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 18.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%.

19/12/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

2510, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Κ.Π.Δ. / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2016/679 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

25/10/2022|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top