Τίθενται σε α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσιών για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων του Νοσοκομείου για πέντε ημέρες, από 02/04/2019 έως 08/04/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147

Συνημμένο Αρχείο