Τίθενται σε Α΄ δημόσια διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού για Αντλίες έγχυσης υγρών όγκων με συνοδό εξοπλισμό για πέντε μέρες από 10/09/2019 έως 17/09/2019. Τα σχόλια θα στέλνονται ψηφιακά υπογεγραμμένα στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.

Πληροφορίες: Φωτεινή Λαμπρίδου, τηλ. 213 2013 147

Συνημμένο Αρχείο