Σε α΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Ασκών Αίματος. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπόγραφα σχόλια από 10/10/2018 έως 16/10/2018 13:00μμ. Τα σχόλια στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr.
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών κα Λαμπρίδου τηλ. 2132013147-242

Συνημμένο Αρχείο