Σε β΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια Σάκων Αίματος – Ούρων και Υγρών. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή σε ενυπγραφα σχόλια από 15/07/2016 έως 20/07/2016 13:00μ.μ. Τα σχόλια θα στέλνονται στο email: f.lampridou@paidon-agiasofia.gr, ενώ θα πρέπει να σταλούν και με τηλεομοιοτυπία, στον αριθμό 213 2013 118, σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα σάρωσης του ενυπόγραφου κειμένου του σχολίου. Πληροφορίες: Φ. Λαμπρίδου 213 2013 147-242 ΝΕΟ

Συνημμένο Αρχείο