Λεωφ. Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διακηρύξεις Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών

Home/Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις/Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί/Διακηρύξεις Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών
Διακηρύξεις Δημοσίων Ανοικτών Διαγωνισμών2020-09-18T09:22:47+02:00
1812, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 44/2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ

18/12/2020|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ

611, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 35/2020 –ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 85846 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια γαζών, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα έτος

06/11/2020|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

111, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 42/2018 για τη προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού εν Γένει-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων εν Γένει.

01/11/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 22/01/2019 10:00π.μ. - 25/01/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

3110, 2019

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21/2017 (Συστημ. Αριθμ 25965) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Βιοχημικών και Μικροβιολογικών εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

31/10/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Συνημμένο Αρχείο  

2510, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :79797- Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τγια την προμηθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για ένα έτος.

25/10/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών :14-10-2019 10:00 π.μ - 21-10-2019 13:00μ.μ Ηλεκτρονική [...]

910, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 34/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ. 80278-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργική εντατική μονάδα και την καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου.

09/10/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

910, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 34/2019 – ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 80278-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επέκταση αυτοματοποιημένου συστήματος αποθήκευσης και διαχείρισης φαρμάκων και αναλωσίμων για την καρδιοχειρουργικής εντατικής μονάδας και της καρδιολογικής κλινικής του Νοσοκομείου.

09/10/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 01/11/2019 10:00π.μ. - 07/11/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

2509, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 32/2019- ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 79797-Διακήρυξη Νο 32/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Παίδων » Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» για ένα έτος

25/09/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών : 14/10/2019 10:00π.μ - 21/10/2019 10:00π.μ Ηλεκτρονική [...]

1009, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25/2019 – ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ: 79435-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

10/09/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

2908, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25/2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 79435-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Αποκομιδής Μεταφοράς και Διαχείρισης των Μολυσματικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου.

29/08/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 07/10/2019 10:00π.μ. - 11/10/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]

1907, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No22/2019 – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77085-Διακήρυξη Νο22/2019 του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης-Σιδερώματος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, γία ένα (1) έτος.

19/07/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική υποβολή πρoσφορών από 19-08-2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι 26-08-2019 [...]

1907, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 22/2019 Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Πλύσης – Σιδερώματος Ιματισμού για την κάλυψη των αναγκων του Νοσοκομείου, για ένα έτος (1).

19/07/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Συνημμένο Αρχείο

1006, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 15/2019 – ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜΟΙ: 75185, 75195, 75197-Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων για ένα (1) έτος.

10/06/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.,μ. έως 19/07/2019 13:00μ.μ. Ηλετρονική Αποσφράγιση: [...]

1006, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚ. 15/2019 – ΕΣΗΔΗΣ: 75185, 75195, 75197-Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανοσολογικών Εξετάσεων.

10/06/2019|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών: 11/07/2019 10:00π.μ. - 19/07/2019 13:00μ.μ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: [...]