Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου | 213 2013000|info@paidon-agiasofia.gr

Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις2020-09-18T09:12:29+03:00
2006, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Α) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HORIZON (MONALISA & INTREALL) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΟ, ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

20/06/2024|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1906, 2024

Α΄Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Υλικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας για ένα έτος, με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους ακόμη

19/06/2024|Διαβουλεύσεις|

Σε Α΄Δημόσια Διαβούλευση τίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για την Προμήθεια [...]

1706, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-06-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.22)

17/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1406, 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

14/06/2024|Συνοπτικοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/06/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ [...]

1306, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 353153 & 353157 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»

13/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

1306, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 7/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤ. ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ 353153 & 353157 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»»

13/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

1306, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5/2024 ΔΔΑΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

13/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2

1306, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2024 ΔΔΑΗΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ

13/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

1306, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 14733/27-6-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.22)

13/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1306, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο9/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΤΗ.

13/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1206, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο10/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «Π» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

12/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις|

Δείτε περισσότερα εδώ.

1206, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο10/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ «Π» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

12/06/2024|Δημόσιοι Ανοικτοί Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις|

Αρχείο Νο1 Αρχείο Νο2 Αρχείο Νο3

1006, 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΙΑΤΡΟΥ Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ: 5649/20-3-2023, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1.147)

10/06/2024|Πρόσληψη Προσωπικού|

Δείτε περισσότερα εδώ.

Go to Top